HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS  
Nemzetközileg akkreditált Coach képzés

2014 októberében indul a következ? – az Európai Coaching Szövetség által nemzetközileg akkreditált – Rendszerszemlélet? (Systemic) Coach képz? csoport.

 

b?vebben

"SOKSZEMKÖZT" nyitott|csoportos coaching program

Csoportos coaching szolgáltatásunk újdonság a magyar coaching gyakorlatban. Módszerünk abból a felismerésb?l származik, hogy a coachingot igényl?k szakmai háttere-, fejlesztend? területei- vagy problémafelvetése gyakran hasonló más - coachingot igénybe vev? - személyekével.

A következ? id?szakban induló új csoportok:
SOKSZEMKÖZT újonnan felvett, és kinevezett vezet?knek
SOKSZEMKÖZT konfliktusok konstruktív kezelésére

b?vebben

Szalutogén vállalkozásvezetés|(szakcikk - Dr. Bodó Péter)

Melyek azok a tényez?k, amelyek következtében egyes vállalkozások, vezet?k, és magánszemélyek a gazdasági válság okozta nehézségeket eredményesebben oldják meg mint mások? Minek köszönhet? fokozottabb pszichikai „válság-immunitásuk”?

 

A kérdés megválaszolásában érdekes párhuzamokat kínál Antonovszky szalutogezis elmélete, amennyiben az elméletében meghatározó 3 tényez? nem csupán az emberi egészségmeg?rzés alapvet? kérdéseire ad rendkívül helytálló megállapításokat, hanem vállalkozások szervezetek egészséges és problémamegoldó m?ködésére is.

b?vebben